• Izaberi pravi put!

    Na ovim stranama možete pronaći informacije o proizvodu AdBlue, raspoloživim pakovanjima, dodatnoj opremi za pretakanje, prodajnim mestima, kao i download dokumenata, kontakt informacije i slično.

ŠTA JE AdBlue?

AdBlue je neškodljivi sintetički rastvor, koji se koristi kao agens za redukciju štetnih izduvnih gasova po SCR (Selective Catalytic Reduction) tehnologiji u teretnim vozilima sa Euro 4, Euro 5 i Euro 6 dizel motorima. Poslednjih godina sve je više korisnika proizvoda AdBlue po SCR tehnologiji, teretna vozila - kamioni, autobusi, laka komercijalna vozila, putnička vozila, poljoprivredna i građevinska mehanizacija, brodovi, industrijska postrojenja i slično.

AdBlue je netoksičan i ekološki prihvatljiv proizvod svrstan u klasu najnižeg stepena opasnosti za vodenu sredinu (klasa 1 u Nemačkoj). Po hemijskom sastavu, AdBlue je 32,5 % - ni rastvor Uree najvišeg nivoa čistoće i konstantnog nivoa kvaliteta, garantovan standardima DIN 70070 i ISO 22241 u demineralizovanoj vodi.

Konstantan kvalitet proizvoda AdBlue se može obezbediti samo ukoliko je formulisan iz proizvodnje Uree najvišeg nivoa čistoće, te nadalje skladišten i manipulisan u skladu sa instrukcijama CEFIC. Osnovni preduslov obezbeđenja vrhunskog kvaliteta je sistem efikasnog upravljanja kvalitetom (QM - quality management) u skladu sa ISO 9000.

KVALITET

AdBlue je 32,5% rastvor, dobijen rastvaranjem visokokvalitetne Uree, odnosno, od tehnički čiste Uree, u demineralizovanoj vodi. Tehnički čista Urea je industrijski proizvedena klasa Uree sa dozvoljenom primesom isključivo biureta, amonijaka i vode, a bez drugih supstanci kao što su sredstva protiv zgrušnjavanja, i bez tragova zagađivača kao što su sumpor i njegova jedinjenja, hlorid, nitrat ili druga jedinjenja.

Rastvor je netoksičan, bezbojan, ne gori, te je potpuno bezbedan za skladištenje, rukovanje i prevoz. Kvalitet AdBlue je garantovan standardom DIN V 70070. AdBlue mrzne na -11°C, a počinje da se razgrađuje na temperaturama iznad +35°C, te u tom temperaturnom dijapazonu ga treba skladištiti. AdBlue nije aditiv za dizel gorivo, pošto se skladišti na vozilu u posebnom rezervoaru, te se dozira posebnim uređajem u izduvnu cev dizel motora. Potrošnja AdBlue, u odnosu na potrošnju goriva, kreće se u granicama od 4% do 6%.

Životni vek i efektivnost SCR sistema na vozilu, zavisi od kvaliteta i čistoće proizvoda AdBlue. Da bi se ispunili svi potrebni zahtevi, zaostali sastojci iz proizvoda AdBlue zadržani u katalitičkom pretvaraču (SCR) moraju se držati na apsolutnom minimumu. To je moguće postići samo kada je Urea najvišeg nivoa čistoće, namenjena isključivo za proizvodnju proizvoda AdBlue. AdBlue kvalitet mora biti strogo u skladu sa standardima DIN 70070 i ISO 22241, koji određuju kvalitet i čistoću Uree potrebne za SCR proces u komercijalnim vozilima.

PAKOVANJA

Proizvod AdBlue isporučujemo u sledećim pakovanjima:

- nepovratni plastični kanisteri, zapremine 3 litre

- nepovratni plastični kanisteri, zapremine 10 litara

- povratni/nepovratni ibc kontejneri, zapremine 1000 litara

- posebne autocisterne, zapremine cca. 23000 litara

Isporuke proizvoda AdBlue vršimo svakodnevno,
a rok isporuke je od 24 do 48 časova od trenutka porudžbine.

Adeco AdBlue Bluebasic 3 lit
Adeco AdBlue Bluebasic 10 lit
Adeco AdBlue Bluebasic 1000 lit

DODATNA OPREMA

Radi lakše i sigurnije manipulacije proizvodom AdBlue, u mogućnosti smo da ponudimo i dodatnu opremu.

1. Ručna pumpa za pretakanje iz plastičnih bačvi od 200 litara

2. Električna pumpa za pretakanje sa "pištoljem" i digitalnim meračem protoka iz ibc kontejnera od 1000 litara

3. Urea refraktometar - uređaj za brzo merenje koncentracije Uree u proizvodu AdBlue

AdBlue rucna pumpa
AdBlue elektricna pumpa
AdBlue urea refraktometar

Kontakt

Možete nas kontaktirati putem telefona u toku radnog vremena ili putem elektronske pošte u bilo koje vreme.

ADRESA

ADECO doo,
Temerinski put 109,
21127 Novi Sad, Srbija

KONTAKT TELEFONI

Tel: +381 (0)21 678 00 80
Fax: +381 (0)21 641 16 41

RADNO VREME

Ponedeljak – petak: 07h - 16h
Subota : 08h - 12h

Pošaljite nam email

Možete nas kontaktirati preko elektronske pošte koristeći kontakt mail formu.

Newsletter prijava

Ukoliko želite da primate obaveštenja o Adeco novostima i akcijama, molimo Vas da upišete tražene podatke